Kategoriler

Depresyon En Çok Kimlerde Görülür? Kimler Depresyona Daha Yatkındır?

Depresyon, ruhsal çöküntü ya da çökkünlük olarak adlandırılır.

Çağın hastalığı olan depresyon, en sık görülen ruhsal hastalıktır. Her yüz erkekten onu, her yüz kadından yirmisi ve her yüz ergenden beşi yaşamı boyunca en az bir kez depresyon geçirmiştir.

Depresyon meslek, statü ya da yaş farkı gözetmeksizin her popülasyonda görülebilir.

Her yaşta ortaya çıkabilen depresyonun kadınlarda en sık görüldüğü yaş 30- 45 arası, erkeklerde ise 45-65 yaşları arasıdır. Fakat kimi durumlarda çocuklarda da depresyon görülebilmektedir.

Kimlerin Depresyona Girme Olasılığı Daha Fazla? Kimler Risk Altında?

Depresyon;

* Kadınlarda, erkeklere oranla çok daha sık rastlanır. Ancak kadınlar lehine olumlu bir durum da var. Duygularını daha iyi gösterebilme yetenekleri ve psikiyatriste çekinmeden başvurmaları kısmen de olsa bu farkın etkilerini azaltıyor.

* Kadınların bazı dönemlerinde, örneğin, doğum sonrasında, menopozda depresyona yatkınlık artar.

* Sosyo kültürel bazı faktörler depresyondan koruyabilir. Evli olmak, belirgin bir aile desteğine sahip ‘olmak kişileri depresyondan korur. Bekar ve boşanmış kişilerde depresyona, daha sık rastlanır.

* Alkol ve madde kullanan kişilerde, depresyona sık rastlanır.

* Diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi bazı kronik rahatsızlıklarda depresyon, daha sık görülür.

* Gelir ve eğitim düzeyi yükseldikçe, depresyon oranları düşüyor. Daha ağır depresyon tipleri, genelde daha düşük sosyo-ekonomik gruplarda gözleniyor.

“Depresyon Neden Olur? Depresyonun Asıl Sebebi Nedir? ” bu konumuz için tıklayınız.

“Depresyona Neden Olan Dış Faktörler” bu konumuz için tıklayınız.


YORUMLAR